EastEnd-Arts
print

Waarom werkmails in vrije tijd zo slecht voor je zijn

Werkgerelateerde mails krijgen na werktijd zorgt voor stress. De constante druk van bereikbaar moeten zijn blijkt funest te zijn.

Niet alleen op het werk, maar juist ook in de uren ná werk, loopt de stress onder werknemers op. Dat is de conclusie uit een serie nieuwe onderzoeken. Die stress komt vooral door de combinatie van groeiende bezorgdheid over werk en e-mails die 24/7 binnen rollen.

Psychologen van de Universiteit van Hamburg vroegen in hun onderzoek 132 werknemers van 13 organisaties dagelijks een enquête in te vullen, over een periode van acht dagen, waarvan ze vier dagen in principe aan het werk waren en vier dagen niet. Bij de helft van de participanten aan het onderzoek werd bovendien speeksel afgenomen en ze werden getest op het stresshormoon cortisol.

Overal gestresst
De resultaten van het speekselonderzoek toonden aan dat de participanten een verhoogd stressniveau hadden, niet alleen op het werk, maar ook wanneer ze bereikbaar moesten zijn. Ze gaven bovendien in de enquête aan gestresst te zijn. Maar ook wanneer de participanten niet op kantoor aanwezig hoefden te zijn, bleken ze een verhoogd stressniveau te hebben. Dat werrd gelinkt aan de continue stroom van werkberichten buiten werktijd en de angst om niet bereikbaar te zijn.

Telepressure heet het
Ook de studie van de Northern Illinois University, eind vorig jaar gepubliceerd in de Journal of Occupational Health Psychology, wees op psychologische schade van mails na werktijd. ‘Telepressure’, noemt Larissa Barber, assistant professor psychologie en hoofdonderzoeker dat. Het is de drang om direct te willen antwoorden op werkgerelateerde berichten, op welk moment ze ook binnenkomen. ‘Het laat je maar niet los,’ zegt Barber, ‘en telkens wanneer je berichten checkt, wordt je weer blootgesteld aan de stressoren van werk.’

Meer vermoeid en minder focus
Werknemers die aangaven last te hebben van telepressure, sliepen ook slecht, hadden vaker een burn-out en waren ook vanwege andere gezondheidsredenen vaker afwezig van werk, concludeerde Barber. ‘Wanneer mensen geen tijd hebben om na werk te herstellen, raken ze alsmaar verder oververmoeid en hebben ook steeds meer moeite zich goed te focussen en zich de volgende dag weer naar behoren in te zetten op werk.'

Geef het goede voorbeeld door te disconnecten
Barber raadt aan om je allereerst eens af te vragen waar die drang om op alle tijden direct op werkberichten te reageren toch vandaan komt. Barber: ‘Voer bijvoorbeeld eens een gesprek met je baas over wat nu precies van je verwacht wordt ten aanzien van bereikbaarheid buiten werktijden. En als je zelf de baas bent, is het misschien ook verstandig juist het goede voorbeeld te geven. Door te disconnecten.'

Ergerlijke mails kosten energie
Marcus Butts, assistent professor en Wendy Boswell, hoogleraar management aan de University of Texas, onderzochten onlangs wat nu precies het emotionele effect is van al die werkemails in privé-tijd. ‘We keken in ons onderzoek onder meer naar de toon van de mails,’ zegt Botts. ‘Zijn deze negatief van toon, dan wordt de ontvanger er bijvoorbeeld kwaad om. Dat kost een hoop energie.’ Kort gezegd, een negatieve email kan je hele avond verpesten.

Segmentors versus integrators
De onderzoekers merkten ook op dat er twee soorten mensen zijn. Enerzijds, ‘segmentors’, oftewel mensen die heel goed in staat zijn om werk en privé te scheiden. Zij beantwoorden in principe dan ook geen mails na werktijd. Anderzijds zijn er ‘integrators’, mensen bij wie werk en privé, ook sociaal, geheel door elkaar heenlopen. Zij zullen op welk tijdstip dan ook geneigd zijn direct antwoord te geven. En het zijn juist deze integrators die meer last van stress hebben.

Weten wat je bent, helpt
Ook bij Google wordt sinds een paar jaar geprobeerd te begrijpen waarom de ene werknemer een typische segmentor is en de ander een integrator. Met het zogeheten gDNA-onderzoek tracht het People Innovation Lab van Google zijn Googlers te helpen om hun werk-privébalans te verbeteren. Uit de eerste onderzoeken jaarlijks onder zo’n 4.000 willekeurig geselecteerde werknemers bleek 31 procent segmentor en 69 procent integrator.

Deze laatste groep gaf wel aan graag beter te willen zijn in het trekken van de scheidslijn tussen werk en privé. ‘Graag een segmentor willen zijn, is echter niet genoeg,’ zo schrijft Laszlo Bock, hoofd people operations bij Google in een blog vorig jaar in Harvard Business Review. ‘Maar weten wat je bent, is al een eerste goede stap.’

bron: mt.nlArtikelen laatste nieuwsbrief

Bitcoin bestaat tien jaar »
Google+ houdt op te bestaan »
Wanneer gebruik je e-learning? »
Nederlanders wissen Facebook-app »
Firefox stopt ondersteuning RSS en Atom »
 

De wet AVG

EastEnd-Arts is geen juridisch bureau. We hebben ons verdiept in de gevolgen en op basis daarvan hebben we enkele artikelen geplaatst om onze klanten op weg te helpen met deze wetgeving. Vraag voor zekerheid advies van een specialist.

Meer over AVG in ons NIEUWS »

Onze Nieuwsbrief

Via onze nieuwsbrief houden wij u regelmatig op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen bij EastEnd-Arts en de voor u rele­vante informatie op het gebied van internet.

Eastend nieuwsbrief