EastEnd-Arts
print

Grafische vormgeving

Vormgeving neemt binnen EastEnd-Arts een belangrijke plaats in. Dat kan ook niet anders. EastEnd-Arts werkt samen met "Met Opzet - Grafische Vormgeving". Wij delen onze ervaring, enthousiasme én originaliteit met als garantie dat we tot verrassende ontwerpen komen.

Ontwerpen is méér dan een leuke vorm; een ontwerp moet aansluiten bij de bedrijfsfilosofie en voldoende uitgangspunten hebben om ook in andere uitingen doorgevoerd te kunnen worden. Immers, uw ondernemig ontwikkelt zich voortdurend.

  

Wij ontwerpen voor alles wat gedrukt kan worden - dus van briefpapier tot brochures, maar ook verpakkingen en displays. 

 

Logo & Huisstijl

De huisstijl bepaalt deels de identiteit van uw bedrijf. Het heeft als doel uw organisatie te onderscheiden van anderen. Een goed verzorgd uiterlijk wekt vertrouwen. Een goed ontwikkelde huisstijl creërt een meerwaarde voor uw firma. De huisstijl omvat alles waarmee een bedrijf naar buiten toe communiceert. Dit gebeurt door het ontwikkelen van een logo en gaat door tot bedrukken van naamkaartjes, omslagen en briefhoofden. EastEnd-Arts zorgt ervoor dat uw communicatie helder, eenduidig en herkenbaar wordt. 

Reclame

Een wezenlijk onderdeel van onze activiteiten is het opstellen van reclame-plannen. Immers, al ons werk heeft direct of indirect te maken met het genereren van meer omzet. Daarom moeten advertenties, folders e.d. zo profijtelijk mogelijk worden ingezet. Binnen de budgetaire mogelijkheden zullen we voor u een optimaal scorend reclameplan ontwikkelen.

DTP

Dtp, voluit "DeskTop Publishing", is niets anders dan opmaak op de computer. Elektronische opmaak heeft voor ons geen geheimen meer. Teksten en foto’s - al of niet digitaal - worden snel, maar bovenal goed, opgemaakt tot een duidelijke folder of een fraaie full-colour brochure.EastEnd-Arts


 
EastEnd-Arts


 
EastEnd-Arts