EastEnd-Arts
print

Minimale informatie

Deze informatie moet minimaal in je privacy statement te vinden zijn:
 • De identiteit en de contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke en evt. van de partijen die gegevens in opdracht van de organisatie verwerken.
   
 • De contactgegevens van de functionaris gegevensverwerking (als die er is)
   
 • Het doel en de rechtsgrond van de verwerking. Als de organisatie zich beroept op een gerechtvaardigd belang: op welk belang dit dan is.
   
 • De (categorieën van) ontvangers van de persoonsgegevens.
   
 • Of je van plan bent de persoonsgegevens door te geven buiten de EU of een internationale organisatie en op welke juridische grond.
   
 • De bewaartermijn van de gegevens.
   
 • De rechten van de betrokkene, zoals het recht op inzage, correctie en verwijdering.
   
 • Het recht van de betrokkene om de gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking altijd in te kunnen trekken.
   
 • Dat de betrokkene een klacht kan indienen bij de relevante privacytoezichthouder.
   
 • Of, en waarom de betrokkene verplicht is de persoonsgegevens te verstrekken en wat de gevolgen zijn als de gegevens niet worden verstrekt.
   
 • Of er gebruik wordt gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, en hoe deze besluiten genomen worden.
   
 • Als de gegevens van een andere organisatie zijn verkregen: de bron waar de persoonsgegevens vandaan komen, en in voorkomend geval, of zij afkomstig zijn van openbare bronnen.
 
Bron: Autoriteit persoonsgegevens


Artikelen laatste nieuwsbrief

Bitcoin bestaat tien jaar »
Google+ houdt op te bestaan »
Wanneer gebruik je e-learning? »
Nederlanders wissen Facebook-app »
Firefox stopt ondersteuning RSS en Atom »
 

De wet AVG

EastEnd-Arts is geen juridisch bureau. We hebben ons verdiept in de gevolgen en op basis daarvan hebben we enkele artikelen geplaatst om onze klanten op weg te helpen met deze wetgeving. Vraag voor zekerheid advies van een specialist.

Meer over AVG in ons NIEUWS »

Onze Nieuwsbrief

Via onze nieuwsbrief houden wij u regelmatig op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen bij EastEnd-Arts en de voor u rele­vante informatie op het gebied van internet.

Eastend nieuwsbrief