EastEnd-Arts
Geloof ons niet meteen op ons woord, maar neem even de tijd om onze portfolio te bekijken meer informatie ?
print

Werkwijze

Centraal staat de samenwerking met de opdrachtgever. EastEnd-Arts werkt altijd samen met de opdrachtgever aan een oplossing zodat daar de eigen wensen en inzichten daadwerkelijk in teruggezien wordt.
Het proces om tot de beste oplossing te komen is een voortdurend en herhalend proces, het is niet zo dat, als de stappen maar netjes achter elkaar worden afgewerkt, er dan een goed ontwerp is. Telkens moet de vinger aan de pols worden gehouden en gekeken worden of er even weer een stapje terug moet worden gedaan om daarna twee stappen vooruit te kunnen doen.

Informatie & inhoud verzamelen

Er wordt bepaald wat de functies van de website zijn (voorbeelden: nieuws, reclame), welke informatie moet worden overgebracht en hoe die onder te verdelen en te groeperen is in bij elkaar horende onderwerpen. Ook wordt vastgelegd wat de gewenste uitstraling is (voorbeelden: zakelijk, educatief). Bovendien wordt de inhoud van de website (foto's, logo's, teksten enz.) verzameld.

Basisontwerp en navigatie

Er wordt een basisontwerp, een zogenaamde 'blueprint', gemaakt om aan te geven hoe de in aparte onderwerpen onderverdeelde informatie wordt gestructureerd. Hiermee kan ook het aantal benodigde pagina's worden bepaald. Bovendien wordt dan de navigatie duidelijk, met andere woorden: op welke manier de 'buttons' in het menu samengesteld worden en hoe deze naar de juiste pagina's, sub-pagina's verwijzen.

Plaatsen content & voltooiing

De laatste fase in het ontwikkeltraject is het daadwerkelijk produceren van de website. Alle teksten worden verwerkt, de site wordt op de webserver geplaatst en alles wordt getest. Pas als dit positief is verlopen is de ontwikkeling van de website afgerond. Daarmee is de website nog niet af...   EastEnd-Arts


 
EastEnd-Arts


 
EastEnd-Arts